Specialklub tilknyttet Dansk Kennel Klub

TOP 10

Papillon-Phalene Klubben afholder en års-konkurrence blandt de udstillede hunde.

Hundene opnår point efter deres placering på udstillingerne.

Max. 5 udstillinger tæller til slut-resultatet.

Point til bedste opdrætsklasse og bedste avlsklasse tildeles efter DKK’s regler.

1. 5 point – 2. 3 point – 3. 2 point – 4. 1 point