Specialklub tilknyttet Dansk Kennel Klub

Avl

 

 

Min hund skal have hvalpe - Kend Dansk Kennel Klubs og Papillon-Phalene Klubbens love og regler.

Brug et par minutter på at læse denne side, hvis du tænker på at lade din tæve få hvalpe. Den tid er godt investeret.

Husk, at formålet med reglerne er at sikre både den kortsigtede og den langsigtede værdi af en DKK stambog.

Kravene til avlsdyrene i de forskellige racer er oftest fastsat af racens specialklub og godkendt af DKK, som også skal sikre, at kravene bliver overholdt.

En DKK stambog skal altid være en garanti for korrekte oplysninger om hunden.

Er du i tvivl om noget med reglerne, kan du altid kontakte DKK og Papillon-Phalene Klubben.

God fornøjelse med dit DKK opdræt.

Etiske retningslinier for opdræt i Dansk Kennel Klub og Papillon-Phalene Klubben

1. Det påhviler enhver, der udvælger en hund til opdræt, at vurdere, om avlsdyret fysisk og mentalt er egnet til avl.
2. Det skal tilstræbes, at der i avlen kun anvendes hunde, der kan parre sig naturligt samt føde og opfostre hvalpe på naturlig vis.
3. En tæve bør ikke indgå i avlen, før den er fuldt udviklet.
4. En tæve bør maksimalt have 4-5 kuld i sin levetid – og sidste kuld inden tæven fylder 8 år. Efter 2 kuld bør tæven have en pause, så mindst én løbetid ikke udnyttes til parring.
5. Hunde med arvelige defekter bør ikke anvendes i avl. Parringer, der har givet hvalpe med alvorlige defekter, bør naturligvis ikke gentages.
6. Parring mellem individer nærmere beslægtet end fætter-kusine bør undgås. Det betyder, at en indavlskoefficient større end 6,25 % bør undgåes.
7. Matadoravl, hvor enkelte hunde dominerer avlen inden for en race, bør undgås.
8. Så længe hvalpen er i opdrætterens varetægt, skal denne sikre hvalpene en fysisk og mentalt god opvækst, herunder en god prægning.
9. Opdrætteren bør give hvalpekøberne fyldestgørende oplysninger om forældredyrene og om racens egenskaber og behov.
10. Både opdrætter og hanhundeejer bør følge afkommets udvikling til voksne hunde og derudfra løbende vurdere deres avlsdyr.

 

Farver:Papillon/Phalene må parres sammen og hvalpene stambogsføres som den variant de er på registeringstidspunktet. Papillon kan flyttes til Phalene fra juniorklassen på en udstilling. Phalene kan flyttes til Papillon fra juniorklassen på en udstilling. For begge varianter der skal omregistrers skal en autoriseret dommer skal konstatere og skrive det racetypiske i udstillingskritikken. Farven kan ikke ændres, medmindre en autoriseret dommer for racen, har noteret farven på kritikken. Farven kan kun ændres én gang.

2042 hvid/rød hv/r-P
2043 hvid/sort hv/s-P
2044 hvid/zobel hv/z-P (hvid/brun eller trefarvet)
2045 hvid/zobel/mørk hzm-P
2046 tricolour tri-P
2047 hvid/lever hv/l-P

Racen har følgende avlsrestriktioner

Alderskrav: Tæver af denne race skal være 12 måneder gammel før parring.Det skal på behørig vis dokumenteres, at faderen til et hvalpekuld har normale testikler på normal plads.
Der henvises herudover til DKK´s stambogsføringsregler.Varianter:
Papillon/Phalene må parres sammen og hvalpene stambogsføres som den variant de er.
Papillon kan flyttes til Phalene fra juniorklassen på en udstilling.
Farven kan ikke ændres, medmindre en autoriseret dommer for racen, har noteret farven på kritikken.
Farven kan kun ændres én gang.Indført 21. maj 2012 og gælder for alle hunde i racen.

Regler gældende fra 1. juni 2012

1. Tæver af denne race skal være 12 måneder gammel før parring. Hanner der ikke har været udstillet skal have en kryptorchid attest.
2. Hvis du parrer din tæve med en udenlandsk hanhund, skal dén også opfylde de danske krav. Husk, at du skal have kopi af hanhundes stambog, og behørigt dokumenteret ejerforhold. Desuden skal du skaffe dokumentation for, at hanhunden opfylder evt. krav om præmiering, HD, AA- eller øjenstatus m.v. DKK godkender ikke alle former for præmieringer og veterinærundersøgelser fra udlandet. Hvis du er i tvivl, så bed hanhundeejeren om at sende dig ovenstående, så du kan spørge DKK, om hanhunden er o.k., før du benytter ham til din tæve. Inden du vælger avlspartner, har du mulighed for på DKK’s hundeweb at få relevante oplysninger om de danske hanhunde, som du tænker på at benytte. Du kan få: HD index HD kuldoversigt Præmieringsoversigt (oversigt over resultater på udstilling og prøver). Årsoversigt over resultater af øjenundersøgelser. Afkomsliste.
3. DKK har en parringsaftale, som du og hanhundeejeren kan benytte, når I aftaler de praktiske og økonomiske vilkår for parringen.
4. Hvis du er ude for et uheld, og din tæve bliver parret af to hanner, skal du få foretaget en såkaldt DNA-test af hvalpene og de mulige forældredyr. Hvalpe født i samme kuld kan stambogsføres med to forskellige fædre. Vejledning om DNA-test.
5. Senest når hvalpene er 5 uger, skal registreringsanmeldelsen indsendes til DKK. Få en registreringsanmeldelse i informationen (tlf. 56 18 81 55) eller på DKK’s hjemmeside og udfyld den, så den er let læselig – ellers bliver der for nemt fejl på stambøgerne.
6. Alle hvalpe i kuldet skal registreres.Hvalpe skal stambogsføres i det land hvor hvor opdrætteren har sin juridiske bopæl.Bemærk

Hvalpens navn må højest være på 35 karakterer inkl. kennelmærke, mellemrum og lignende.
En hund må ikke bære et registreret kennelmærke fra andre end deres egen opdrætter på registreringstidspunktet.
Ændret 1. juni 2012

7. Prisen for at stambogsføre hvalpe i DKK er billigst for medlemmer af DKK, næstbilligst for medlemmer af en DKK-specialklub, og dyrere for ikke-medlemmer. Dokumentation for medlemskab af specialklub skal vedlægges registreringsanmeldelsen. Hvis der er flere ejere af tæven, gælder kravet om medlemskab for alle ejere.
8. Hvalpe kan anmeldes til registrering i DKK på 3 forskellige måder. Benytter du on-line anmeldelse skal hvalpene være registreret inden 3 uger ellers er det 5 uger.1. Du kan on-line anmelde kuldet via www.hundeweb.dk – “Min Side” – “Mine Kuld”.
Når du on-line anmelder et kuld hvalpe foregår betaling mv. med det samme(dankort, Visa mv.).
Ved on-line anmeldelse af kuldet vil systemet automatisk give dig de valgmuligheder du har for at aflevere hanhundens underskrift på parringen. Det kan være elektronisk, ved at vedhæfte den on-line anmeldelsen eller ved at eftersende den pr. post.
OBS – Benytter du en udenlandsk hanhund skal denne være registreret i DKK før du kan online-anmelde hvalpe efter ham.2. Du kan åbne og udfylde Registreringsanmeldelsen her. Når alt er udfyldt kan du udskrive og underskrive registreringsanmeldelsen før den indsendes til DKK sammen med betaling.3. Du kan udskrive Registreringsanmeldelsen her og udfylde alt i hånden og indsende denne sammen med betaling til DKK.
9. En DKK opdrætter – og det gælder også opdrættere, som kun er medlem af specialklubben – skal stambogsføre alle sine kuld. Laves der mere end 2 kuld indenfor for en 12 måneders periode, skal den pågældende oprette et kennelmærke. Kennelmærke-bestemmelserne. 
10. Der er krav om, at dine hvalpe skal ID-mærkes – ved såkaldt elektronisk mærkning (chipmærkning). DKKs ID-mærkere er uddannet til at udføre denne form  for mærkning. Hvis man hellere vil have hvalpene mærket hos sin dyrlæge, kan man også vælge dét. I så fald skal du naturligvis ikke betale til DKK for at få udført ID-mærkningen, når du indsender stambogsføringsgebyr og gebyr til Dansk Hunderegister.
11. Ved fremstilling af stambogen ved vi, hvilket nummer hunden skal chipmærkes med, og laver stambøgerne færdig på forhånd, så ID-mærkeren har dem med ud til dig (kun DKKs ID-mærkere).Hvis det er din dyrlæge som skal mærke kuldet, bliver stambøgerne først udfærdiget når dyrlægen har returneret dokumentation for mærkningen. Da stambøgerne udskrives med chipnummer påført.
12. Du kan få optaget dit hvalpekuld på Papillon-Phalene Klubbens hvalpeliste. Reglerne for Papillon-Phalene klubbens hvalpeliste finder du her. DKKs hvalpeliste, som også findes på Internettet.
Det er en meget billig og god annonceringsmulighed for opdrætteren. DKK sender hver eneste dag dagsaktuelle hvalpelister til rigtig mange mennesker sammen med relevant informationsmateriale. Følgende regler gælder for optagelse på DKKs hvalpeliste:
A. Optagelse på listen koster 165 kr. pr. kuld (inkl. Internet) og kuldet slettes automatisk når hvalpene er 9 uger gamle – medmindre andet bliver meddelt DKK.
B. Herefter kan optagelse forlænges med én måned af gangen, indtil hvalpene er fire måneder gamle. Dette er gratis.
C. Forlængelse på hvalpelisten efter hvalpene er fyldt fire måneder, koster 390 kr. pr. måned, dog max. til hvalpene er 7 måneder gamle.
D. Begge forældredyr skal være præmieret (for racer med præmieringskrav skal det være mindst en 2. præmie/avlsgodkendelse og for andre skal det være mindst en 3. præmie) fra unghundeklassen og opefter.
E. Hvalpene skal være stambogført.
F. Opdrætter skal være medlem af DKK.
G. Det skal straks meddeles DKKs information på 56 18 81 55 når alle hvalpene er solgt
13. Stambogen er alene et anedokument, der redegør for hvalpenes afstamning. Sammen med stambogen findes derfor en særskilt ejerforholdsblanket, som du skal underskrive som sælger af hvalpen, og som hvalpekøberen også skal udfylde og underskrive som køber. Det er dit ansvar som opdrætter at indsende dette dokument til DKK, så hvalpen kan komme til at stå opført hos DKK med rette ejer. Stambog og vaccinationsattest skal ikke medsendes. Ejerskifte  er gratis.
14. Når du skal sælge dine hvalpe, kan du med fordel benytte DKKs købsaftale, som typisk sikrer, at både køber og sælger får tænkt sig fornuftigt om.
15. Uenigheder i kølvandet på handelssager ordnes heldigvis oftest i mindelighed mellem parterne. Er det ikke muligt, kan både køber og sælger rejse en sag ved DKKs klagenævn, eller – hvis sælgeren driver erhvervsmæssigt opdræt – ved Forbrugerklagenævnet.
16. Ændring af hvalpens navn: Se her

 

Husk at give Dansk Hunderegister besked om navne ændringen.