Specialklub tilknyttet Dansk Kennel Klub

Avl

 

 

Min hund skal have hvalpe – Kend Dansk Kennel Klubs og Papillon-Phalene Klubbens love og regler.

Brug et par minutter på at læse denne side, hvis du tænker på at lade din tæve få hvalpe. Den tid er godt investeret.

Husk, at formålet med reglerne er at sikre både den kortsigtede og den langsigtede værdi af en DKK stambog.

Kravene til avlsdyrene i de forskellige racer er oftest fastsat af racens specialklub og godkendt af DKK, som også skal sikre, at kravene bliver overholdt.

En DKK stambog skal altid være en garanti for korrekte oplysninger om hunden.

Er du i tvivl om noget med reglerne, kan du altid kontakte DKK og Papillon-Phalene Klubben.

God fornøjelse med dit DKK opdræt.

Etiske retningslinier for opdræt i Dansk Kennel Klub og Papillon-Phalene Klubben

1. Det påhviler enhver, der udvælger en hund til opdræt, at vurdere, om avlsdyret fysisk og mentalt er egnet til avl, herunder at tæver ikke indgår i avlen før de er fuldt udviklede.
2. Det er opdrætterens ansvar, at der i avlen kun anvendes hunde, der kan parre sig naturligt samt føde og opfostre hvalpe på naturlig vis.
3. En tæve bør maksimalt have 5 kuld i sin levetid – og sidste kuld inden tæven fylder 8 år. En tæve på over 8 år kan dog benyttes i avl, hvis der sammen med registrering- anmeldelsen indsendes en dyrlægeattest på, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt. Det er opdrætterens ansvar, at tæven får passende pauser mellem kuldene.
4. Det er opdrætterens og hanhundeejerens ansvar, at hunde med arvelige defekter ikke anvendes i avl. Parringer, der har givet hvalpe med alvorlige defekter, må ikke gentages
5. Hvis en hund er DNA testet som bærer af en recessiv sygdom, bør avlspartneren være testet og fundet genetisk fri for den samme sygdom. Det påhviler ejeren af såvel tæve som hanhund, at oplyse om eventuelle DNA test resultater, før der indgås aftale om parring.
6. Parring mellem nærtbeslægtede hunde bør undgås.
7. Det er opdrætterens og hanhundeejerens ansvar at sikre, at avl, hvor enkelte hunde antalsmæssigt dominerer avlen inden for en race, undgås.
8. Så længe hvalpen er i opdrætterens varetægt, skal denne sikre hvalpene en fysisk og mentalt god opvækst, herunder en god prægning.
9. Opdrætteren skal give hvalpekøberne fyldestgørende oplysninger om forældredyrene og om racens egenskaber og behov.
10. Både opdrætter og hanhundeejer bør følge afkommets udvikling til voksne hunde og derudfra løbende vurdere deres avlsdyr.

Ovenstående punkter er uddybet på DKKs hjemmeside Etiske anbefalinger for avl. Det anbefales at nærlæse denne side.

Farver:Papillon/Phalene må parres sammen og hvalpene stambogsføres som den variant de er på registeringstidspunktet. Papillon kan flyttes til Phalene fra juniorklassen på en udstilling. Phalene kan flyttes til Papillon fra juniorklassen på en udstilling. For begge varianter der skal omregistrers skal en autoriseret dommer skal konstatere og skrive det racetypiske i udstillingskritikken. Farven kan ikke ændres, medmindre en autoriseret dommer for racen, har noteret farven på kritikken. Farven kan kun ændres én gang.

2042 hvid/rød hv/r-P
2043 hvid/sort hv/s-P
2044 hvid/zobel hv/z-P (hvid/brun eller trefarvet)
2045 hvid/zobel/mørk hzm-P
2046 tricolour tri-P
2047 hvid/lever hv/l-P

Racen har følgende avlsrestriktioner

Alderskrav: Tæver af denne race skal være 12 måneder gammel før parring.Det skal på behørig vis dokumenteres, at faderen til et hvalpekuld har normale testikler på normal plads.
Der henvises herudover til DKK´s stambogsføringsregler.Varianter:
Papillon/Phalene må parres sammen og hvalpene stambogsføres som den variant de er.
Papillon kan flyttes til Phalene fra juniorklassen på en udstilling.
Farven kan ikke ændres, medmindre en autoriseret dommer for racen, har noteret farven på kritikken.
Farven kan kun ændres én gang.Indført 21. maj 2012 og gælder for alle hunde i racen.

Registrering af hvalpe, parring, kennelmærke m.m.

Læs mere om hvordan du registrerer hvalpe, søger om kennelmærke m.m. på DKKs hjemmeside om registrering.