Specialklub tilknyttet Dansk Kennel Klub

Om Lydighed

Lydigheds resultater indsendes til
Benthe Møller

E-mail: coquette@webspeed.dk


 

Papillon-Phalene klubbens dresssurafdeling har til formål at give undervisning i lydighedsundervisning af Papillons og Phalene og fremme interessen og forståelsen for hundens opdragelse og udvikling til gavn og glæde for såvel hunde som deres ejere. Således at begge parter får bedre muligheder for at udfolde sig indenfor de rammer, det moderne samfund giver dem.

 Medlemmer af Papillon-Phalene klubben mulighed for at gå til undervisning hos vores dressursamarbejdspartnere (DSS) som har træningspladser over hele landet. I Papillon-Phalene bladet kommer der 2 gange årligt (forår og efterår) en oversigt over hvor og hvornår der afholdes hold, så der altid er en mulighed for at komme til træning i nærheden af hvor du bor.
Dog starter de fleste hold på i februar og i august.
Fordelen er, at vi alle er uddannet efter de samme grundige regler og har stort kendskab til hinandens racer og alt indlæring er baseret på villighed og glæde hos både fører og hund.

Også indenfor lydighed afholder Papillon-phalene Klubben en konkurrence om Årets Lydighedshund.

kontakt

Her ses een af de absolut grundlæggende øvelser: KONTAKT.

Hvalpehold 3- 8 måneder:
På disse hold er undervisningen tilrettelagt således at samværs træning og naturlig prægning og forståelse for udvikling og psyke som den væsentligste faktor. Igennem leg, glæde, motivation og samværstræning indlæres den elementære kontakt mellem hund og fører. Som f.eks. komme når der bliver kaldt, søge, hente og bringe ting og meget meget andet. At vænne hunden til oplevelser i f.eks. bytrafik, køre med tog, elevator og lign. Endvidere er instruktøreren også til stor hjælp med alle de spørgsmål som kommer, når man har fået en lille ny hvalp som pludselig kommer i “lømmelalderen” og man ikke kan forstå hvorfor.

Et hvalpehold er det “must” for alle som vil have en god start og sjov oplevelse med sin lille nye hund.
Kurset strækker sig over ca. 15 undervisnings timer incl. Teoriundervisning og der oprettes hold løbende.

Klasse 1:
På dette hold optages hunde fra ca. 8 måneder og der undervises bl.a. i de grundlæggende lydighedsøvelser som f.eks. gå pænt i line, se tænder, apport, komme når der bliver kaldt, dække, stå og springe på kommando. Ligesom ovenfor er undervisningen baseret på leg, glæde, kontakt og motivation. Kurset strækker sig over ca. 15 gange incl. Teoriundervisning og afsluttende prøve.

plads

En anden grundlæggende øvelse: plads. hunden skal sidde roligt ved førerens venstre side.

Klasse 2:
Her undervises i øvelser som er lidt mere avancerede end i klasse 1. Klasse 2 henvender sig til deltagere som har gennemgået et klasse 1 hold. Øvelserne består af fri ved fod, lineføring, dæk, stå, spring, apport og indkald. Kurset strækker sig over ca. 15 gange incl. Teoriundervisning og afsluttende prøve.

lineforing

Endnu een af grundpillerne i god hunde-opdragelse: lineføring. Hunden skal følge føreren ved venstre side, uden at trække eller nøle.

Klasse 3 :
er for de deltagere som har måske har fået lyst til at deltage i konkurrencer, eller bare er dygtig og vil prøve kræfter med denne avancerede klasse. Øvelserne er bl.a. fri ved for, fremsending, fjernkontrol, apport. I denne klasse kan man opnå titlen Dansk Lydighedschampinon ved at få en 1. Præmie 3 gange til en officiel lydighedsprøve. Kurset strækker sig over ca. 12 gange incl. Teoriundervisning og afsluttende prøve.

apport indlaering

Nu begynder det sværere: APPORT – indlæringen. Undskyld – modellen er en Shetland Sheepdog, men papillon’s er absolut ligeså gode til denne øvelse.

Eliteklassen:
er som navnet siger for “eliten” en yderst avanceret klasse hvor der konkurreres på et meget højt niveau til de officielle prøver. Men en sjov klasse med mange varierede øvelser, som man kan have stor glæde ved at udføre, selvom man ikke lige hører til eliten. Mange instruktører underviser i disse øvelser allerede fra hvalpeklassen, bare fordi de er sjove!

apport plads

Når forrige trin er lært, så ser det bare SÅ nemt ud! Aflevering af apporten.